Scout Mountaineering Club
СКАУТСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБ

За нас

Scout Mountaineering Club is an autonomous, licensed, and non-governmental organization established on January 29, 1992 in the town of Gabrovo, Bulgaria.  We give everyone the opportunity to get closer to nature and learn more about mountains through a membership with us or through the mountaineering and survival courses we offer.  During the last 24 years we have had more than 500 apprentices and members.  So far we have carried out numerous hiking and backpacking activities, excursions, mountain ascents, and expeditions in Bulgaria and abroad.  The Scout club participated in the 18th International Scout Jamboree in Dronten, the Netherlands; esperanto camp in the Czech Republic; mountain traverses in Hungary and in our own Balkan mountain range along the Kom – Shipka trail and Shipka – Emine trail.  We have implemented 11 projects on mountain and education thematic, financed by domestic and foreign foundations.  The club has availability of professional mountain guides and survival instructors with years of experience in the mountains of the world.     

What makes us different than other mountaineering clubs?  Our organization differs from other clubs in that we are unique in organizing mountain activities of any kind – camping, traverses, alpine ascents, expeditions, navigation and survival and many others.  All of these made possible by the professional guides and instructors who work for us.     

                   

Скаутски туристически клуб е автономна лицензирана неправителствена организация основана на 29.01.1992 година в град Габрово.  Ние предоставяме възможността на всеки, който желае, да бъде близо до природата и да научи повече за планината чрез членството си при нас или чрез курсовете по „планинарство и оцеляване“, които предлагаме.   За 24 години, през нас преминават повече от 500 курсисти и членове.  Провели сме огромен брой туристически походи, преходи, екскурзии, изкачвания и експедиции както по българските планини така и в чужбина.  Скаутският клуб участва в 18-то международно скаутско джамборе в Дронтен, Нидерландия, есперантски лагер в Чехия и траверси както в унгарските планини, така и по билото на родната Стара планина с маршрути връх Ком – връх Шипка и връх Шипка – нос Емине.  Имаме реализирани 11 проекти на планинска и образователна тематика, финансирани от български и чуждестранни фондации.  Клубът разполага с лицензирани, професионални планински водачи и инструктори по оцеляване с многогодишен опит по планините на света.    

Какво ни отличава от другите туристически дружества?  За разлика от традиционните туристическите клубове, нашата организация е уникална с това, че организираме планински прояви от всякакъв вид – траверси, алпийски изкачвания, лагеруване, походи, преходи, експедиции, ориентиране, оцеляване и много други. Това става благодарение на професионалните водачи и инструктори, които работят за нас. 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg