Scout Mountaineering Club
СКАУТСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБ

Курсове

     In today’s modern world of technology, social media and space exploration we need to stay close to nature more than ever.  Investigating and understanding of the natural world around us gives us real time experiences. So we learn more about ourselves, our strength of character and will. 

Our students learn traditional bush craft techniques used by our forefathers for thousands of years that helped human kind develop the modern civilization in which we live today. Our students learn about the fine balance between ecology and human development.  Our future instructors master traditional and modern mountaineering techniques.  They learn to recognize most of the plant and animal life, their uses and importance, as well as learning the psychology of working with different people.       

Scout Mountaineering Club offers two unique programs for those of you who wish to stay close to nature or work for us. 

     Survival and Mountaineering Courses.  These are four, two day courses (one course for each season of the year) in mountaineering and survival for students at any age.  The instruction is entirely practical and is carried out in the surroundings of Uzana mountain lodge in Central Balkan mountain.  The instruction is carried out in groups of five plus two instructors.  This way we give our best attention to everyone.  For those who take all of the four courses, receive a diploma and one month full membership with Scout Mountaineering Club.            

     Survival Instructor Courses.  This is a higher level program for those wishing to become instructors.  These are four, two day courses for persons over 18 years old.  After each of the four courses, students take practical group examination.  For those who pass the whole program, earn a “survival instructor” diploma and the right to instruct for Scout Mountaineering Club and other organizations with whom SMC has relations. 

Register you and your friend for a program at stk.gb@mail.bg   


     В този модерен свят на технологии, социални мрежи и космически изследвания, необходимостта от близост до природата е по-важна от всякога.  Изучаването и разбирането на природния свят около нас ни дарява с пълноценни преживявания в реално време.  Така научаваме повече неща за самите себе си, нашите характери, силата и волята на духа ни. 

Нашите курсистите научават традиционни техники на оцеляване и ориентиране използвани от нашите прадеди хиляди години наред, които са помогнали за изграждането на човешката цивилизация в която живеем днес.  Курсистите се информират за крепкия баланс в геологията и екологията на планините и усвояването им от човешката дейност.  Нашите бъдещи инструктори усвояват традиционни и модерни техники на планинарство, животинския и растителния свят, както и психологията при работа с различни хора. 

Скаутски туристически клуб предлага две, единствени по рода си програми в България, за тези от Вас, които желаят да се докоснат до планината или да работят за нас. 

    „Курсове по планинарство и оцеляване“.  Това са двудневни, четирисезонни курсове по планинарство и оцеляване в планинска среда за ученици  и студенти, без ограничение за възраст, пол, социално положение и други.  Обучението е практическо и се провежда в района на Узана в Централна Стара планина.  Обучението се провежда на групи с не повече от пет курсисти плюс двама инструктори.  По този начин се обръща пълноценно внимание на всеки един.  Преминалите четирите курса (за всеки сезон по един двудневен) получават удостоверение от Скаутски туристически клуб и едномесечно членство в клуба с всичките права и привилегии на пълноправни членове.

    „Курсове по оцеляване за инструктори“.  Това е по-високо ниво програма по оцеляване и планинарство за бъдещи инструктори.  Курсовете са двудневни, четирисезонни за лица над 18 години.  След всеки един от четирите сезонни курса се полага групов, практичен изпит.  Успешно преминалите програмата придобиват удостоверение за „Инструктор по оцеляване“ издадено от Скаутски туристически клуб и правото да обучават курсисти към клуба и други организации, с които СТК има взаимоотношения.  

Резервирайте места за Вас и вашите приятели на: stk.gb@mail.bg

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg