Scout Mountaineering Club
СКАУТСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБ

Наемете водач

Scout Mountaineering Club and Guided Mountaineering Services offer certified mountain guides and instructors for those of you who wish to visit any destination in Bulgarian mountains and around.  For foreign mountains only with a special request.  As of now we guide in the Carpathians and Olympus foreign mountains only. 

Our guides are highly educated, some of whom educated abroad, and are fluent in English, German, Spanish, and Bulgarian.

Get in touch with us at stk.gb@mail.bg 


Скаутски туристически клуб и Guided Mountaineering Services предлагат сертифицирани планински водачи и инструктори за тези от Вас, които желаят да посетят всяка една дестинация по българските планини.  За чуждестранните планини само с предварителна заявка.  Към този момент по чуждите планини работим само в Карпатите и Олимп. 

Водачите, които предлагаме са високо образовани, някой от които имат чуждо образование, и говорят Български, Английски, Немски и Испански език.  

Свържете се с нас stk.gb@mail.bg
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg